Zapewnij sobie i innym bezpieczną przestrzeń!

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych – wideokonferencja

Cena: 100 zł

 

Cena brutto (zwolniona z VAT)

 • Forma szkolenia: wideokonferencja na żywo ze specjalistą BHP
 • Tryb: online
 • Czas trwania: 6 godzin lekcyjnych + przerwa
 • Termin: dowolny (ustalany po zakupie)
 • Egzamin: test wyboru
 • Certyfikat: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP w wersji elektronicznej (pdf)
 • Termin ważności zaświadczenia: 3 lat
 • Formy płatności: przelew, przelew ekspresowy, BLIK, karta
 • Dowód zakupu: Faktura VAT
Najniższa cena ( 2024-06-06 ): 100,00  Kategoria:
Opis szkolenia

Cel szkolenia

Celem naszego szkolenia okresowego BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych jest zapewnienie im aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby minimalizować ryzyko wypadków i zachorowań zawodowych. Nasze szkolenia mają na celu uświadomienie pracownikom zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz nauczenie ich właściwych zachowań i procedur, które pomogą im unikać niebezpieczeństw i zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla siebie i swoich współpracowników.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia BHP online?

 

  • Dostępność i wygoda: Nasze szkolenia w formie wideokonferencji umożliwiają pracownikom uczestnictwo z dowolnego miejsca, co jest szczególnie przydatne dla osób pracujących zdalnie lub tych, którzy mają ograniczone możliwości podróży.

 

  • Oszczędność czasu: Brak konieczności dojazdu do fizycznej lokalizacji szkolenia oznacza oszczędność czasu zarówno dla pracowników, jak i dla firm. Można uniknąć opóźnień związanych z transportem oraz zmniejszyć przerwy w pracy.

 

  • Indywidualizacja i interakcja: Nasze szkolenia dostosowane są do potrzeb i poziomu wiedzy uczestników, a także dają możliwość dyskusji online, które angażują uczestników i pomagają im lepiej przyswoić materiał.

 

  • Nowoczesne Metody Szkoleniowe: Nasze szkolenia wykorzystują interaktywne narzędzia, wideo, symulacje oraz quizy, aby zapewnić Ci angażujące i efektywne doświadczenie nauki. Jednocześnie są doskonale merytorycznie, bo bazują na wiedzy specjalistów BHP z kilkunastoletnim stażem w wielu branżach.

 

  • Praktyczne Porady i Wskazówki: Nasze szkolenie zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania urazom i chorobom zawodowym, a także sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych. Są w nich ciekawe przykłady wzięte z życia.

 

t

Dla kogo?

 

  • pracowników produkcji

 

  • magazynierów

 

  • operatorów maszyn

 

  • pracowników obsługi linii produkcyjnej

 

  • pozostałych pracowników wykonujących prace fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program szkolenia
Program szkolenia:

 

 

  1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

 

  1. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

  1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 

  1. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

 

  1. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

 

  1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

 

  1. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

 

  1. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

 

  1. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

 

  1. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

 

  1. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

 

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

Biuro:

tel. kom.: +48 451 539 346
E-mail: sklep@pulsarbhp.pl

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa